Jednoduchá, ale o to príťažlivejšia pozvánka na rodinnú oslavu