Otvorenosť
S našimi klientami sa bavíme otvorene. Narovinu si povieme požiadavky a predstavy oboch strán a počas realizácie prác komunikujeme o reálnom stave, dokončených veciach aj problémoch a otázkach.